söndag 23 juni 2019

Onsdag 26 juni 2019: Harrejaurliden, 646 m ö.h. kl. 17.Välkommen med på en kvällstur till Harrejaurliden, 646 m ö.h. 
26 juni kl. 17. Start på parkeringen där leden börjar. I anslutning till toppen gör vi upp en eld (om det inte är eldningsförbud) och fikar. Kaffe och mackor till försäljning. 
Samåkning från Arvidsjaur, vi ses kl. 16.15 på parkeringen vid Medborgarhuset. (Obs ej garanterad plats, men Annika Lidström kommer). 

Ingen föranmälan. För dig utan kort kostar vandringen 200 kr, under 15 år gratis. 
Arrangör Top of Arvidsjaur i samarbete med ABF Norr Arvidsjaur och Turistbyrån.måndag 17 juni 2019

Botanisk topptur: Växtrapport från turen till Jeärjjá / Erik-Larsberget 14 juni 2019Kvällen bjöd på sol, det var varmt. Därute i skogen och på toppen väntade växterna på oss. Roger Marklund var vår ciceron och han utlovade ungefär 50 olika arter redan på parkeringen. 
Vi var 14 som tog oss upp på toppen av Växter (56 arter) som vi såg under vandringen upp till toppen på Jeärjjá / Erik-Larsaberget 14 juni 2019. Här är en lista på de växter (56 arter) som vi såg under vandringen upp till toppen sammanställd av Maria Marklund och Roger Marklund. Imponerande, eller hur? Nästa tur med Top of Arvidsjaur är den 23 juni med en tur till toppen av Tjurruoktjåhkka, Ledfatsfjällen.Glasbjörk
Ljung
Blåbär
Tall
Grönvide
Kråkbär
Lingon
Vårfryle
Midsommarblomster (skogsnäva)
Gran
Sälg
Ängskovall
Kärrfräken
Skogsfräken
Mjölkört
Hjortron
En
Stenbär
Skvattram
Al
Ekbräken
Skogsstjärna
Gullris
Asp
Dvärgbjörk
Odon
Rönn
Ekorrbär
Linnea
Tuvull
Majbräken
Snip
Rosling
Ängsull
Revlummer
Nålstarr
Trådstarr
Klotstarr
Styltstarr (Ev. hundstarr)
Blekstarr (ej helt identifierad, men trolig. Ovanlig art hos oss)
Tätört
Korallrot (orkidé)
Blodrot
Norrlandsviol
Fjällskära
Slidstarr
Älggräs
Klubbstarr
Bergslok
Hultbräken
Hägg
Fjällskråp
Jungfru Marie nycklar (orkidé)
Klotpyrola
Plattlummer
Ripvide